2012 istatistiklerimize göre ülkemizde bir yıl içinde toplam yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Yeni tanı konulan vakaların 2/3’ü erkeklerde, 1/3’ü ise kadınlarda görülmektedir. Türkiye’de görülmekte olan kanserin sıklığı Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşüktür. 2008 yılında her yüzbin erkeğin 280’ine kanser teşhisi konulurken bu rakam 2012 yılında 277’dir. Kadınlarda ise 2008 yılında her yüzbin kadının 172’ine kanser teşhisi konulurken bu rakam 2012 yılında 188’dir. Bu rakamlar arasında görülen farklar bilim adamları tarafından değerlendirildiğinde anlamlı olmadığı saptanmıştır. (Şekil 1)

Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostattır. Erkeklerde akciğer kanseri her 5 erkek kanserinin birisidir. Ancak tütüne bağlı kanserlerin tamamı dikkate alındığında erkeklerde görülen kanserlerin halen 1/3’ünün tütün ve tütün ürünleri kullanımına bağlı olduğu görülmektedir. (Şekil 2-4).

Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Bir yıl içinde toplam 17630 kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur. Kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha obeziteye bağlı kanser vakaları görülmektedir. (Şekil 5)

Kanser sıklığı daha önceki yıla göre farklı değildir.

pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.png

Şekil 1. Her Yüzbin Kişide Yılda Tespit Edilen Kanser Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı (Türkiye Birleşik Veri Tabanı) (Dünya Standart Nüfusu,100.000 Kişide)

Tablo 1. Uluslararası Kanser Ajansı (IARC)  Tarafından Yayınlanan Globocan 2012 Verilerine Göre Türkiye’nin Durumu (Deri Dışında Kalan Kanserlerin Karşılaştırılması)

pastedGraphic_2.png

*Yaşa göre standardize edilmiş hız 100.000 kişide ** Türkiye Birleşik Veri Tabanı

pastedGraphic_3.png

Şekil 2. Tüm Yaş Gruplarındaki Erkeklerde En Sık Görülen Bazı Kanserlerin Bu Grup İçindeki Yüzde Dağılımları

pastedGraphic_4.png

Şekil 3. Tüm Yaş Gruplarındaki Kadınlarda En Sık Görülen Bazı Kanserlerin Bu Grup İçindeki Yüzde Dağılımları

Tütünle İlişkili Kanserler* & Akciğer Kanseri

pastedGraphic_5.png

Şekil 4. Tütünle İlişkili Kanserlerin Yaşa Standardize İnsidans Hızlarının Cinsiyete Göre Dağılımı

Obezite İle İlişkili Kanserler*

pastedGraphic_6.png

Şekil 5. Obezite ile İlişkili Kanserlerin Yaşa Standardize İnsidans Hızlarının Cinsiyete Göre Dağılımı

HPV İle İlişkili Kanserler 

pastedGraphic_7.png

Şekil 6. HPV ile İlişkili Kanserlerin Yaşa Standardize İnsidans Hızlarının Cinsiyete Göre 2008-2012 Yılları Arasındaki Dağılımı (Türkiye Birleşik Veri Tabanı, 2008-2012) (Dünya Standart Nüfusu,100.000 Kişide)