Başkan’dan

Gönüllülük esasıyla 9 yıldır yüzlerce kişiyle canla başla ve özveriyle çalışmalarını sürdüren, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ve hatta yurt dışında da farkını ve farkındalığını tüm destekçileriyle yürüten ve gösteren, birçok konuda ilklere imza atan ve atmaya devam eden büyüyen ve gönüllere Umut olan bir STK’yız.

Günümüzde hayatın akışı ve seyri oldukça hızlı ilerlemektedir. Ülkeler, özel ve kamu kurumlarının yanında STK’larıyla da bu hıza ayak uydurabilmeli ve her türlü desteği sağlamalıdır. Ekonomisi ve sosyal alt yapısı güçlü olan bir ülkenin STK’ları da paralel oranda güçlüdür.

Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan yüksek bir yaşam standardı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zamanda gerçekleşecek uygulama faaliyetleri yani Stratejik Plan ile oluşabilmektedir.

Derneğimiz, daha fazla kanser hastası ve hasta yakını olan kişilere ulaşabilme ve ulaştığı bu kişilere daha fazla katkı sağlayabilme adına sürekli yenilenerek üstün kalite kültürünü ilke edinmiştir. Tüm bunların ışığında derneğimizinhazırlanan stratejik planı bu ilke ve prensipler doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

Kalite kültürünü oluşturmak için ise kurumsallaşma ve iletişim ağları başta olmak üzere; gönüllülük ve her türlü insan kaynakları, alt yapı, toplumsal ilişki, bilinirlik, kurumlar arası ilişkileri içerisine alan ve 2016-2018 dönemini kapsayan stratejik planımız hazırlanmıştır.

Umut ve Yaşam Derneği olarak amacımız; insanların, kanser hastalığına yakalanmadan gerekli ve önleyici her türlü tedbirin alınmasına katkı sağlamaktır.

Ayrıca hastalık sürecinde de bu kişilere imkanlar dahilinde hem maddi destek sağlama, hemde öncelikli olması gereken manevi desteğimizi insanlara sunma öncelikli  hedefimizdir. Bizler , ” Kanserden değil, geç kalmaktan kork ” sloganını yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı  yürütmekteyiz.

Umut ve Yaşam Derneği olarak hazırlanan stratejik plan, belirlenen amaçlara ulaşarak derneğimizin kurumsallaşmasına ve gelişme süreçlerine önemli katkı sağlayacaktır.

Derneğimizin kuruluşu aşamasındaki kurucu yönetim kurulu üyelerimize ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz kamu kurum ve kuruluşlardaki sayın yetkililere ve eski , yeni üye ve gönüllülerimize teşekkür eder saygılar sunarız.

                                       Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                        Dr. Nimet Baki