Ufkumuz:

Kanserin erken teşhisine yönelik koruyucu farkındalık çalışmalarının toplum tabanlı gerçekleştirilmesini ve her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunulmasını sağlayangerek psikolojik gerekse bilimsel çalışmaların desteklenmesinde kendisini ön plana çıkaran bir dernek olmaktır.

Amaçlarımız:

 • Sağlıklı insanların yaşamlarına “sağlıklı” devam edebilmeleri için bilinçlendirme, farkındalık, eğitim çalışmaları yürütecek,
 • Kanserde erken teşhis amaçlı kanser taramaları için projeler üretecek,
 • Kanser hastalarının ve ailelerinin yaşam kalitelerini psikolojik olarak yükseltecekve  onkoloji servislerini iyileştirme projeleri gerçekleştirecek bir dernek olmaktır.

Hedeflerimiz:

 • Erken teşhis amaçlı kanser taramaları için projeler üretmek.
 • Toplumu sağlıklı yaşam, önleyici tedbirler ve tedavi sürecinde bilgilendirici sunum, toplantı ve faaliyet eğitimleri planlamak.
 • Kanser hasta ve yakınlarının psikolojik travmalarını önleyici ve yaşama bağlanma hislerini artırıcı etkinlikler yürütmek.
 • Tıbbi bilimsel çalışmalara gerek katılarak gerekse dışardan destek olarak kanser tedavisine yardımcı olmak.
 • Kanser alanındaki hukuksal süreçlerde( kanunların eklenmesi veya düzenlenmesi için ) yetkililerle müzakerelerde bulunma ve edinilen bilgileri rapor sunma.

 

Değerlerimiz:

 • Gönüllü insan kaynaklarımız
 • Şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik
 • Toplumsal bilinirliğimiz ve hizmetlerimiz
 • Hasta ve hasta yakınlarına yönelik odağımız
 • Sürdürülebilirliğimiz
 • İnsan haklarına ve etik değerlere saygımız
 • Sosyal farkındalık için gerçekleştirdiğimiz eğitim ve çalışmalarımız
 • Kurumlarla sağlıklı iletişimimiz ve işbirliğimiz
 • Dinamik, çalışkan, üretken ve her meslek grubundan var olan ekibimiz
 • Güler yüzümüz